Мэдээ мэдээлэл

2505 сар

Шүүхээс үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авсан иргэдэд "Хувь хүний ёс зүй" сэдвээр сургалт анх удаа зохион байгууллаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.5-д заасны дагуу шүүхээс үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэг үйлдэх, нийгмийн хэв журам зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд ёс зүй, харилцаа хандлагийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн “Хувь хүний ёс зүй, харилцаа хандлага” сэдэвт сургалт 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдөр дүүргийн “Иргэдэд үйлчлэх төв байр”-ны 7 давхарын хурлын зааланд боллоо.

Шинэ
2505 сар

Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд идэвх зүтгэл, санаачлагатай ажиллсан албан хаагчид “Талархал” гардууллаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, Иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэхэд идэвх зүтгэл, санаачилгатай ажилласан албан хаагчид “Талархал” гардууллаа.

Шинэ
2505 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч буй эцэг эхчүүд нь ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй, орлого багатай, амьжиргааны түвшин доогуур, сэтгэл зүйн хувьд хямралтай, нийгмийн харилцаанд төдийлөн оролцож чаддаггүй, хууль эрх зүйн талаарх мэдээлэл хомс байдаг тул тэдэнд мэдээ, мэдээлэл өгч нэг өдрийг баяр баясгалантай өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, амьдралын итгэл үнэмшлийг олгох зорилгоор Хан-Уул дүүрэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдийн өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Шинэ
2405 сар

Халдварт ба халдварт бус өвчнөөс хамтдаа сэргийлцгээе!

Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв нь иргэдэд халдварт ба халдварт бус өвчний талаар мэдлэг олгох, эрүүл зөв дадал хэвшлийг өдөр тутмын амьдралд төлөвшүүлэх зорилгоор амьдрах ухааны боловсролын агуулгын хүрээнд “Халдварт ба халдварт бус өвчин” сэдэвт сургалтыг иргэд, залуус, албан байгууллагуудад тогтмол зохион байгуулдаг.

Шинэ
2405 сар

“ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛЪЯ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“Цэвэр гар” сэдэвт аяны хүрээнд эмнэлгийн халдварын сэргийлэлтийн тогтолцоог бэхжүүлэх, тандалтын үйл ажиллагааг сайжруулах, халдвараас сэргийлэхэд ажилтан нэг бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор эмч эмнэлгийн ажилтнуудын дунд “ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛЪЯ” сэдэвт сургалт боллоо.

Шинэ
2405 сар

Ном унших хандлагыг төлөвшүүлэх сэдэвт сургалт боллоо

Хан-Уул дүүргийн Насан туршийн боловсролын төв нь иргэдийн бүтээлч сэтгэлгээ,ном унших хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор бие дааж боловсрол дээшлүүлэх үйлчилгээний хүрээнд:

Шинэ
2505 сар

Шүүхээс үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авсан иргэдэд "Хувь хүний ёс зүй" сэдвээр сургалт анх удаа зохион байгууллаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.5-д заасны дагуу шүүхээс үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэг үйлдэх, нийгмийн хэв журам зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд ёс зүй, харилцаа хандлагийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн “Хувь хүний ёс зүй, харилцаа хандлага” сэдэвт сургалт 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдөр дүүргийн “Иргэдэд үйлчлэх төв байр”-ны 7 давхарын хурлын зааланд боллоо.

Шинэ
2505 сар

Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд идэвх зүтгэл, санаачлагатай ажиллсан албан хаагчид “Талархал” гардууллаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, Иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэхэд идэвх зүтгэл, санаачилгатай ажилласан албан хаагчид “Талархал” гардууллаа.

Шинэ
2505 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч буй эцэг эхчүүд нь ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй, орлого багатай, амьжиргааны түвшин доогуур, сэтгэл зүйн хувьд хямралтай, нийгмийн харилцаанд төдийлөн оролцож чаддаггүй, хууль эрх зүйн талаарх мэдээлэл хомс байдаг тул тэдэнд мэдээ, мэдээлэл өгч нэг өдрийг баяр баясгалантай өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, амьдралын итгэл үнэмшлийг олгох зорилгоор Хан-Уул дүүрэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдийн өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Шинэ
2405 сар

Халдварт ба халдварт бус өвчнөөс хамтдаа сэргийлцгээе!

Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв нь иргэдэд халдварт ба халдварт бус өвчний талаар мэдлэг олгох, эрүүл зөв дадал хэвшлийг өдөр тутмын амьдралд төлөвшүүлэх зорилгоор амьдрах ухааны боловсролын агуулгын хүрээнд “Халдварт ба халдварт бус өвчин” сэдэвт сургалтыг иргэд, залуус, албан байгууллагуудад тогтмол зохион байгуулдаг.

Шинэ
2405 сар

“ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛЪЯ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“Цэвэр гар” сэдэвт аяны хүрээнд эмнэлгийн халдварын сэргийлэлтийн тогтолцоог бэхжүүлэх, тандалтын үйл ажиллагааг сайжруулах, халдвараас сэргийлэхэд ажилтан нэг бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор эмч эмнэлгийн ажилтнуудын дунд “ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛЪЯ” сэдэвт сургалт боллоо.

Шинэ
2405 сар

Ном унших хандлагыг төлөвшүүлэх сэдэвт сургалт боллоо

Хан-Уул дүүргийн Насан туршийн боловсролын төв нь иргэдийн бүтээлч сэтгэлгээ,ном унших хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор бие дааж боловсрол дээшлүүлэх үйлчилгээний хүрээнд:

Шинэ

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc