Мэдээ мэдээлэл

2403 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСЭЭС СУРГУУЛИЙН БАГШ, АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын ХЗДХЯ-аас 2017 оныг “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, улсын бүртгэлийн байгууллагын ажил үйлчилгээг сурталчлан зорилгоор Хан-Уул дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсээс 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн алслагдсан хороо болох 14 дүгээр хорооны 59 дүгээр сургууль болон 165-р цэцэрлэгийн нийт 50 багш, ажилтнуудад Иргэний болон Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.

Шинэ
2403 сар

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал /хайрга, дайрга/ олборлогч ААН-ийн олборлолт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаатай ажлын хэсэг танилцлаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/52 тоот “Тус дүүргийн 10, 12, 13, 14 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хайрга, дайрга олборлож байгаа ААН, байгууллага, иргэдийн олборлолт, нөхөн сэргээлт болон хүнд даацын тээврийн

Шинэ
2403 сар

“Хоггүй Хан-Уул” аяны хүрээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулагдана

Хоггүй Хан-Уул аяны хүрээнд 2017 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаад байна. Аж ахуй нэгж байгууллага болон иргэд идэвхитэй оролцоно уу.

Шинэ
2403 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИД “АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСЭД МӨРДӨХ ЖУРАМ”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Байгаль орчин аялалжуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засагдаргын хамтран гаргасан А/04-А/19 тушаал Захирамж, НМХГ-ын даргын баталсан А/11 тоот тушаалын хүрээнд Агаарын тухай хууль, Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын хэрэгжилтэд тус

Шинэ
2403 сар

7 ХОНОГИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭ, 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 22-НЫ БАЙДЛААР

2017 оны 3-р сарын 3-р долоо хоногт өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад монгол төмс 2.0 хувиар буюу 15 төгрөгөөр буурч, харин байцаа 14.3 хувиар буюу 245 төгрөгөөр өссөн байв.

Шинэ
2403 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСЭЭС СУРГУУЛИЙН БАГШ, АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын ХЗДХЯ-аас 2017 оныг “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, улсын бүртгэлийн байгууллагын ажил үйлчилгээг сурталчлан зорилгоор Хан-Уул дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсээс 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн алслагдсан хороо болох 14 дүгээр хорооны 59 дүгээр сургууль болон 165-р цэцэрлэгийн нийт 50 багш, ажилтнуудад Иргэний болон Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.

Шинэ
2403 сар

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал /хайрга, дайрга/ олборлогч ААН-ийн олборлолт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаатай ажлын хэсэг танилцлаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/52 тоот “Тус дүүргийн 10, 12, 13, 14 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хайрга, дайрга олборлож байгаа ААН, байгууллага, иргэдийн олборлолт, нөхөн сэргээлт болон хүнд даацын тээврийн

Шинэ
2403 сар

“Хоггүй Хан-Уул” аяны хүрээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулагдана

Хоггүй Хан-Уул аяны хүрээнд 2017 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаад байна. Аж ахуй нэгж байгууллага болон иргэд идэвхитэй оролцоно уу.

Шинэ
2403 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИД “АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСЭД МӨРДӨХ ЖУРАМ”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Байгаль орчин аялалжуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засагдаргын хамтран гаргасан А/04-А/19 тушаал Захирамж, НМХГ-ын даргын баталсан А/11 тоот тушаалын хүрээнд Агаарын тухай хууль, Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын хэрэгжилтэд тус

Шинэ
2403 сар

7 ХОНОГИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭ, 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 22-НЫ БАЙДЛААР

2017 оны 3-р сарын 3-р долоо хоногт өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад монгол төмс 2.0 хувиар буюу 15 төгрөгөөр буурч, харин байцаа 14.3 хувиар буюу 245 төгрөгөөр өссөн байв.

Шинэ

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc