Мэдээ мэдээлэл

0307 сар

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад хяналт тавин ажиллаж байна

/2020.07.02/ -ноос 05-ны өдрүүдэд ЭЕШ-ын үйл ажиллагаанд болон Covid-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд Хан -Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс хяналт тавьж ажиллаж байна.

Шинэ
0307 сар

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн мал аж ахуй эрхлэхиыг хориглосон бүсээс мал гаргах ажил явагдаж байна

НИТХ-ийн 2019 оны 26/06 дугаар "Мал аж эрхлэхийг зөвшөөрөх буюу хориглох бүсийн хил хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай" тогтоол, ХУД-ийн Засаг даргын 2019 оны А/276 дугаар "Мал аж эрхлэхийг хориглосон бүсээс малыг албадан гаргах тухай" захирамжийн хүрээнд тус дүүргийн 12 дугаар хорооны мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд мал суурьшуулан маллаж байгаа 13 малчин өрхөд ХУД дэх МХХ-ийн даргын гаргасан хугацаатай албан мэдэгдлийг хүргүүлж, гарын үсгээр баталгаажуулан ажиллалаа.

Шинэ
0307 сар

НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦАНД ХОРИГЛОСОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОГСООЛОО

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны “120 мянгат” СӨХ-ноос ирүүлсэн гомдлын дагуу тус СӨХ-ны харъяа 16 дугаар байрны 2-р орцны В1 давхарт гутал засвар, үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэн Д.Нямдаваагийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ.

Шинэ
0307 сар

ЗӨВ ДАДАЛ - НОГООН ИРЭЭДҮЙ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗУЛЗАГАН МОД ТАРИЛАА

“Зөв дадал –ногоон ирээдүй” сарын аяны хүрээнд Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хамт олон 2020 оны 05 сарын 09-нд Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны хэсгийн ахлах, зохион байгуулагчдын хамт Шувуун фабрикт байрлах цэцэрлэгийн талбайд зулзаган мод тарьж, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.

Шинэ
0307 сар

Хороодын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газраас Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйл “Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ”-г үзүүлэхэд шинээр батлагдсан журам, аргачлалд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийг танилцуулж, цаашид үйлчилгээг хэрэгжүүлэх явцад анхаарах асуудлуудаар 21 хорооны Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтыг 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгууллаа.

Шинэ
0307 сар

Хан-Уул дүүргийн ХХҮХ-сээс 2020 онд хамтран ажиллах сургалтын байгууллагуудад зөвлөн чиглүүлэх сургалт, уулзалт зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, дэмжих арга хэмжээний хүрээнд ажилгүй мэргэжилгүй залуучуудад ажил мэргэжлийн чиг баримжааг бүлгээр болон ганцаарчилсан хэлбэрээр олгох, өрхийн болон жижиг бизнес эрхлэх хүсэлттэй иргэдэд

Шинэ
0307 сар

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад хяналт тавин ажиллаж байна

/2020.07.02/ -ноос 05-ны өдрүүдэд ЭЕШ-ын үйл ажиллагаанд болон Covid-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд Хан -Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс хяналт тавьж ажиллаж байна.

Шинэ
0307 сар

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн мал аж ахуй эрхлэхиыг хориглосон бүсээс мал гаргах ажил явагдаж байна

НИТХ-ийн 2019 оны 26/06 дугаар "Мал аж эрхлэхийг зөвшөөрөх буюу хориглох бүсийн хил хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай" тогтоол, ХУД-ийн Засаг даргын 2019 оны А/276 дугаар "Мал аж эрхлэхийг хориглосон бүсээс малыг албадан гаргах тухай" захирамжийн хүрээнд тус дүүргийн 12 дугаар хорооны мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд мал суурьшуулан маллаж байгаа 13 малчин өрхөд ХУД дэх МХХ-ийн даргын гаргасан хугацаатай албан мэдэгдлийг хүргүүлж, гарын үсгээр баталгаажуулан ажиллалаа.

Шинэ
0307 сар

НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦАНД ХОРИГЛОСОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОГСООЛОО

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны “120 мянгат” СӨХ-ноос ирүүлсэн гомдлын дагуу тус СӨХ-ны харъяа 16 дугаар байрны 2-р орцны В1 давхарт гутал засвар, үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэн Д.Нямдаваагийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ.

Шинэ
0307 сар

ЗӨВ ДАДАЛ - НОГООН ИРЭЭДҮЙ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗУЛЗАГАН МОД ТАРИЛАА

“Зөв дадал –ногоон ирээдүй” сарын аяны хүрээнд Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хамт олон 2020 оны 05 сарын 09-нд Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны хэсгийн ахлах, зохион байгуулагчдын хамт Шувуун фабрикт байрлах цэцэрлэгийн талбайд зулзаган мод тарьж, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.

Шинэ
0307 сар

Хороодын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газраас Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйл “Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ”-г үзүүлэхэд шинээр батлагдсан журам, аргачлалд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийг танилцуулж, цаашид үйлчилгээг хэрэгжүүлэх явцад анхаарах асуудлуудаар 21 хорооны Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтыг 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгууллаа.

Шинэ
0307 сар

Хан-Уул дүүргийн ХХҮХ-сээс 2020 онд хамтран ажиллах сургалтын байгууллагуудад зөвлөн чиглүүлэх сургалт, уулзалт зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, дэмжих арга хэмжээний хүрээнд ажилгүй мэргэжилгүй залуучуудад ажил мэргэжлийн чиг баримжааг бүлгээр болон ганцаарчилсан хэлбэрээр олгох, өрхийн болон жижиг бизнес эрхлэх хүсэлттэй иргэдэд

Шинэ


ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc