Мэдээ мэдээлэл

1210 сар

Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий концепцын саналд НИТХ-ын төлөөлөгч, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан байр сууриа илэрхийллээ

Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий концепцыг НИТХ-ын XXVIII хуралдаанаар хэлэлцсэн. Энэхүү хэлэлцүүлгийн үеэр НИТХ-ын төлөөлөгч, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан байр сууриа илэрхийлж, зарим асуудлыг тодруулахыг хүслээ.

Шинэ
1210 сар

Хан-Уул дүүргийн алслагдсан хороодын иргэдэд төрийн үйлчилгээ хүрч ажиллалаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн алслагдсан хороодын иргэддээ явуулын нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг уламжлалтай. Дүүргйин алслагдсан 12,13,14 дүгээр хороодод төрийн бүх төрлийн үйлчилгээг хороон дээр нь үзүүлж ажиллалаа.

Шинэ
1210 сар

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдаж байна

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцангаа 1, 2-р байруудын халуун усны гадна шугамыг шинэчлэн солих ажлыг ОСНААУГ-аас хийж байгаа ажлын явцтай танилцлаа.

Шинэ
1110 сар

Хан-Уул дүүргийн алслагдсан хороодын иргэдэд явуулын нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлж ажиллана

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн алслагдсан хороодын иргэддээ явуулын нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг уламжлалтай. 2019 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр дүүргийн алслагдсан 12,13,14 дүгээр хороодод төрийн анхан шатны бүх төрлийн үйлчилгээг хороон дээр нь үзүүлж ажиллана. Алслагдсан хороодын иргэд буюу ялангуяа өндөр настан, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төрийн үйлчилгээг дүүрэг дээрээс ирж авах боломж хомс байдаг. Мөн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албад болон Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасгуудын 100 гаруй албан хаагчид ... төрлийн төрийн үйлчилгээг үзүүлж ажиллана.

Шинэ
1110 сар

Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан дүүргийн 19 дүгээр хорооны иргэдтэй уулзаж, зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэн ажиллалаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан болон бусад холбогдох албаны удирдлагууд 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр дүүргийн 19 дүгээр хорооны иргэдтэй уулзаж, зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэн ажиллалаа.

Шинэ
1110 сар

Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтын бүртгэл явагдаж байна

Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтын бүртгэл дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүд болон Дүнжингарав дахь Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвд БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА. Улаанбаатар хотод байнгын болон түр оршин суугч иргэд хамрагдах боломжтой цогц сургалт нийт 16-20 долоо хоногийн хугацаатай байх юм. Цогц сургалт нь

Шинэ
1210 сар

Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий концепцын саналд НИТХ-ын төлөөлөгч, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан байр сууриа илэрхийллээ

Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий концепцыг НИТХ-ын XXVIII хуралдаанаар хэлэлцсэн. Энэхүү хэлэлцүүлгийн үеэр НИТХ-ын төлөөлөгч, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан байр сууриа илэрхийлж, зарим асуудлыг тодруулахыг хүслээ.

Шинэ
1210 сар

Хан-Уул дүүргийн алслагдсан хороодын иргэдэд төрийн үйлчилгээ хүрч ажиллалаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн алслагдсан хороодын иргэддээ явуулын нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг уламжлалтай. Дүүргйин алслагдсан 12,13,14 дүгээр хороодод төрийн бүх төрлийн үйлчилгээг хороон дээр нь үзүүлж ажиллалаа.

Шинэ
1210 сар

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдаж байна

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцангаа 1, 2-р байруудын халуун усны гадна шугамыг шинэчлэн солих ажлыг ОСНААУГ-аас хийж байгаа ажлын явцтай танилцлаа.

Шинэ
1110 сар

Хан-Уул дүүргийн алслагдсан хороодын иргэдэд явуулын нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлж ажиллана

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн алслагдсан хороодын иргэддээ явуулын нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг уламжлалтай. 2019 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр дүүргийн алслагдсан 12,13,14 дүгээр хороодод төрийн анхан шатны бүх төрлийн үйлчилгээг хороон дээр нь үзүүлж ажиллана. Алслагдсан хороодын иргэд буюу ялангуяа өндөр настан, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төрийн үйлчилгээг дүүрэг дээрээс ирж авах боломж хомс байдаг. Мөн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албад болон Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасгуудын 100 гаруй албан хаагчид ... төрлийн төрийн үйлчилгээг үзүүлж ажиллана.

Шинэ
1110 сар

Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан дүүргийн 19 дүгээр хорооны иргэдтэй уулзаж, зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэн ажиллалаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан болон бусад холбогдох албаны удирдлагууд 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр дүүргийн 19 дүгээр хорооны иргэдтэй уулзаж, зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэн ажиллалаа.

Шинэ
1110 сар

Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтын бүртгэл явагдаж байна

Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтын бүртгэл дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүд болон Дүнжингарав дахь Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвд БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА. Улаанбаатар хотод байнгын болон түр оршин суугч иргэд хамрагдах боломжтой цогц сургалт нийт 16-20 долоо хоногийн хугацаатай байх юм. Цогц сургалт нь

Шинэ


ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc