Мэдээ мэдээлэл

1810 сар

“СТРЕСС МЕНЕЖМЕНТ” СУРГАЛТ БОЛЛОО

"Стресс менежмент" сургалтыг ХУДЭМТөвийн сэтгэл зүйч Б.Ариунцацралтай хөтлөн зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтаар стрессээс урьдчилан сэргийлэх, стрессээс хэрхэн ангижрах мөн төсөөллийн сэтгэл зүйн дасгалыг зааж сургалаа. Тус сургалтанд хамрагдсанаар эмч эмнэлгийн ажилтнууд стресс менежментийн аргуудаас суралцан дадал хэвшлээ сайжруулах талаар ахиц гаргасан үр дүнтэй сургалт болж өндөрлөлөө. Сургалтанд 80 гаруй ажилтан хамрагдлаа.

Шинэ
1810 сар

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТУРШИЛТЫН ТООЛЛОГО ЯВАГДАЖ ДУУСЛАА

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын хүрээнд Байшин, орон сууцны тооллогыг 2019 онд явуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа билээ. Үндэсний Статистикийн хорооноос байшин орон сууцны туршилтын тооллогыг Нийслэлийн Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргүүдэд 2018 оны 10-р сарын 10-16-ны хооронд зохион байгуулагдлаа.

Шинэ
1810 сар

АМЖИЛТТАЙ БИЗНЕС ЭХЛҮҮЛЭХ НЭГ АЛХАМЫГ ХАМТДАА ХИЙЛЭЭ

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын “Бизнесээ эхэл” хөтөлбөрийн ээлжит сургалтанд Хан-Уул дүүргийн жижиг дунд бизнес эрхлэгч 5 иргэн хамрагдаж амжилттай төгслөө. Хүсний дэлгүүр болон худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын цагаан бээлийн үйлдвэрлэдэг зэрэг өөрийн бизнесээ эхлүүлээд тодорхой хугацааг өнгөрсөнч “бизнес эрхлэгч” гэдэг талаасаа өөрийгөө хөгжүүлэх шаардлагатай юм байна гэх зорилгоор дээрх үйлдвэр эрхлэгч нар маань энэ удаагийн сургалтанд хамрагдаж үр дүнгээ үзлээ.

Шинэ
1810 сар

Дүүргйин Бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад мэдээллийн цаг зохион байгуулагдлаа

ХУД-ийн Улсын Бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран “Сайхны тухай ойлголт, Санхүүгийн боловсрол” сэдвээр мэдээллийн цаг зохион байгууллаа. Сургалтаар Сайханы тухай ойлголт сэдвийн хүрээнд албан хаагчдыг 4 багт хувааж, сайхны 4 ангилал / урлагийн сайхан, нийгмийн сайхан, байгалийн сайхан, аж байдлын сайхан/-тай танилцаж, бусаддаа ойлгуулахдаа хөгжилтэйгээр дуу, шүлэг, зохиомж ашиглан танилцууллаа. Мөн сургамжит өгүүллэг дээр ажиллаж, аливааг өнгөн талаас нь бус дотоод сайхан талаас нь харах хэрэгтэй тухай мэдлэгтэй болсон үр дүнтэй сургалт болж өндөрлөлөө.

Шинэ
1810 сар

Ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг-БИД ОЛГОНО

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажил мэргэжилгүй иргэд, ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг тус төвийн компьютерийн анхан, дунд, гүнзгий шатны сургалтаар олгодог билээ.

Шинэ
1710 сар

Мэргэжил арга зүйн сургалтыг зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс хороодод ажиллаж байгаа Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангах, нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй холбогдон шинээр гарсан хууль тогтоомж, шийдвэрүүд, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ойлголт мэдээлэл өгч чадавхижуулах зорилгоор сургалт зохион байгуулагдлаа.

Шинэ
1810 сар

“СТРЕСС МЕНЕЖМЕНТ” СУРГАЛТ БОЛЛОО

"Стресс менежмент" сургалтыг ХУДЭМТөвийн сэтгэл зүйч Б.Ариунцацралтай хөтлөн зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтаар стрессээс урьдчилан сэргийлэх, стрессээс хэрхэн ангижрах мөн төсөөллийн сэтгэл зүйн дасгалыг зааж сургалаа. Тус сургалтанд хамрагдсанаар эмч эмнэлгийн ажилтнууд стресс менежментийн аргуудаас суралцан дадал хэвшлээ сайжруулах талаар ахиц гаргасан үр дүнтэй сургалт болж өндөрлөлөө. Сургалтанд 80 гаруй ажилтан хамрагдлаа.

Шинэ
1810 сар

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТУРШИЛТЫН ТООЛЛОГО ЯВАГДАЖ ДУУСЛАА

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын хүрээнд Байшин, орон сууцны тооллогыг 2019 онд явуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа билээ. Үндэсний Статистикийн хорооноос байшин орон сууцны туршилтын тооллогыг Нийслэлийн Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргүүдэд 2018 оны 10-р сарын 10-16-ны хооронд зохион байгуулагдлаа.

Шинэ
1810 сар

АМЖИЛТТАЙ БИЗНЕС ЭХЛҮҮЛЭХ НЭГ АЛХАМЫГ ХАМТДАА ХИЙЛЭЭ

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын “Бизнесээ эхэл” хөтөлбөрийн ээлжит сургалтанд Хан-Уул дүүргийн жижиг дунд бизнес эрхлэгч 5 иргэн хамрагдаж амжилттай төгслөө. Хүсний дэлгүүр болон худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын цагаан бээлийн үйлдвэрлэдэг зэрэг өөрийн бизнесээ эхлүүлээд тодорхой хугацааг өнгөрсөнч “бизнес эрхлэгч” гэдэг талаасаа өөрийгөө хөгжүүлэх шаардлагатай юм байна гэх зорилгоор дээрх үйлдвэр эрхлэгч нар маань энэ удаагийн сургалтанд хамрагдаж үр дүнгээ үзлээ.

Шинэ
1810 сар

Дүүргйин Бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад мэдээллийн цаг зохион байгуулагдлаа

ХУД-ийн Улсын Бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран “Сайхны тухай ойлголт, Санхүүгийн боловсрол” сэдвээр мэдээллийн цаг зохион байгууллаа. Сургалтаар Сайханы тухай ойлголт сэдвийн хүрээнд албан хаагчдыг 4 багт хувааж, сайхны 4 ангилал / урлагийн сайхан, нийгмийн сайхан, байгалийн сайхан, аж байдлын сайхан/-тай танилцаж, бусаддаа ойлгуулахдаа хөгжилтэйгээр дуу, шүлэг, зохиомж ашиглан танилцууллаа. Мөн сургамжит өгүүллэг дээр ажиллаж, аливааг өнгөн талаас нь бус дотоод сайхан талаас нь харах хэрэгтэй тухай мэдлэгтэй болсон үр дүнтэй сургалт болж өндөрлөлөө.

Шинэ
1810 сар

Ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг-БИД ОЛГОНО

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажил мэргэжилгүй иргэд, ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг тус төвийн компьютерийн анхан, дунд, гүнзгий шатны сургалтаар олгодог билээ.

Шинэ
1710 сар

Мэргэжил арга зүйн сургалтыг зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс хороодод ажиллаж байгаа Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангах, нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй холбогдон шинээр гарсан хууль тогтоомж, шийдвэрүүд, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ойлголт мэдээлэл өгч чадавхижуулах зорилгоор сургалт зохион байгуулагдлаа.

Шинэ

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc