Мэдээ мэдээлэл

0512 сар

“ӨВЛИЙН ИДЭШ” МАХНЫ ӨРГӨТГӨСӨН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Иргэд та бүхэн гарал үүсэл нь тодорхой, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан махыг дүүргийн 4 дүгээр хороо “Сансар” худалдааны төвөөс худалдан авах боломжтой юм.

Шинэ
0512 сар

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа

Уг үйл ажиллагаанд Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтсүүд өөрсдийн чиг үүргийн дагуу зохих үүрэгтэйгээр оролцлоо.

Шинэ
0512 сар

АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангах, нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй холбогдон шинээр гарсан хууль тогтоомж, шийдвэрүүд, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ойлголт мэдээлэл өгч, мэдлэг олгох, чадавхижуулах сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр ХХҮХ-ийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Сургалтад 1,3,4,5,6,7,11,12,15,16 -р хороодын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шинэ гишүүд хамрагдлаа.

Шинэ
0512 сар

Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоонд хамрагдлаа

Хан-Уул дүүрэгт 3700 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг. Үүнээс үзлэг оношлогоонд яаралтай хамрагдах шаардлагатай 50 иргэнийг 8.30-16.30 цагийн хооронд үзлэг оношлогоонд хамруулж, шинжилгээний хариуг нь тухай бүр нь гарган нарийн мэргэжлийн эмч нар зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажиллалаа.

Шинэ
0412 сар

Хан-Уул дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зориулсан багц сургалт зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын санаачлагаар Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, дүүргийн Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан багц сургалтыг амжилттай зохион байгуулж ажиллалаа.

Шинэ
0412 сар

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ БА ТЭГШ БАЙДАЛ” СУРГАЛТ БОЛЛОО

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 1981 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг анх Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдөр болгосноос хойш жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах өдөр” тохиодог. Энэ өдрийг тохиолдуулан Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн салбар зөвлөлөөс төрийн албан хаагчдад зориулан “Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдал” сургалтыг зохион байгууллаа.

Шинэ
0512 сар

“ӨВЛИЙН ИДЭШ” МАХНЫ ӨРГӨТГӨСӨН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Иргэд та бүхэн гарал үүсэл нь тодорхой, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан махыг дүүргийн 4 дүгээр хороо “Сансар” худалдааны төвөөс худалдан авах боломжтой юм.

Шинэ
0512 сар

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа

Уг үйл ажиллагаанд Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтсүүд өөрсдийн чиг үүргийн дагуу зохих үүрэгтэйгээр оролцлоо.

Шинэ
0512 сар

АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангах, нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй холбогдон шинээр гарсан хууль тогтоомж, шийдвэрүүд, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ойлголт мэдээлэл өгч, мэдлэг олгох, чадавхижуулах сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр ХХҮХ-ийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Сургалтад 1,3,4,5,6,7,11,12,15,16 -р хороодын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шинэ гишүүд хамрагдлаа.

Шинэ
0512 сар

Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоонд хамрагдлаа

Хан-Уул дүүрэгт 3700 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг. Үүнээс үзлэг оношлогоонд яаралтай хамрагдах шаардлагатай 50 иргэнийг 8.30-16.30 цагийн хооронд үзлэг оношлогоонд хамруулж, шинжилгээний хариуг нь тухай бүр нь гарган нарийн мэргэжлийн эмч нар зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажиллалаа.

Шинэ
0412 сар

Хан-Уул дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зориулсан багц сургалт зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын санаачлагаар Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, дүүргийн Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан багц сургалтыг амжилттай зохион байгуулж ажиллалаа.

Шинэ
0412 сар

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ БА ТЭГШ БАЙДАЛ” СУРГАЛТ БОЛЛОО

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 1981 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг анх Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдөр болгосноос хойш жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах өдөр” тохиодог. Энэ өдрийг тохиолдуулан Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн салбар зөвлөлөөс төрийн албан хаагчдад зориулан “Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдал” сургалтыг зохион байгууллаа.

Шинэ


ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc