2017 оны хүн амын тоон үзүүлэлтийг харгалзан үзэж Хороо шинэчлэн өөрчлөх асуудлаар санал авч байна

САНАЛЫН ХУУДАС / 2 ДУГААР ХОРОО /

ТАНАЙ ХОРООНЫ ХҮН АМ 2017 ОНЫ СТАТИСТИК ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР 12 120 БОЛСОН БӨГӨӨД ХҮН АМЫН БАЙРШИЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХИ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ЗАМ ХАРИЛЦААНЫ НӨХЦӨЛИЙГ ХАРГАЛЗАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЭГШ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР ХОРОО ӨӨРЧЛӨН ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ?
1. Дэмжиж байна
98%
2. Дэмжихгүй байна
2%

САНАЛЫН ХУУДАС / 3 ДУГААР ХОРОО /

ТАНАЙ ХОРООНЫ ХҮН АМ 2017 ОНЫ СТАТИСТИК ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР 16 904 БОЛСОН БӨГӨӨД ХҮН АМЫН БАЙРШИЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХИ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ЗАМ ХАРИЛЦААНЫ НӨХЦӨЛИЙГ ХАРГАЛЗАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЭГШ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР ХОРОО ӨӨРЧЛӨН ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ?
1. Дэмжиж байна
97%
2. Дэмжихгүй байна
3%

САНАЛЫН ХУУДАС / 4 ДУГААР ХОРОО /

ТАНАЙ ХОРООНЫ ХҮН АМ 2017 ОНЫ СТАТИСТИК ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР 12 572 БОЛСОН БӨГӨӨД ХҮН АМЫН БАЙРШИЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХИ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ЗАМ ХАРИЛЦААНЫ НӨХЦӨЛИЙГ ХАРГАЛЗАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЭГШ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР ХОРОО ӨӨРЧЛӨН ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ?
1. Дэмжиж байна
100%
2. Дэмжихгүй байна
0%

САНАЛЫН ХУУДАС / 10 ДУГААР ХОРОО /

ТАНАЙ ХОРООНЫ ХҮН АМ 2017 ОНЫ СТАТИСТИК ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР 12 264 БОЛСОН БӨГӨӨД ХҮН АМЫН БАЙРШИЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХИ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ЗАМ ХАРИЛЦААНЫ НӨХЦӨЛИЙГ ХАРГАЛЗАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЭГШ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР ХОРОО ӨӨРЧЛӨН ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ?
1. Дэмжиж байна
100%
2. Дэмжихгүй байна
0%

САНАЛЫН ХУУДАС / 11 ДУГААР ХОРОО /

ТАНАЙ ХОРООНЫ ХҮН АМ 2017 ОНЫ СТАТИСТИК ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР 17 161 БОЛСОН БӨГӨӨД ХҮН АМЫН БАЙРШИЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХИ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ЗАМ ХАРИЛЦААНЫ НӨХЦӨЛИЙГ ХАРГАЛЗАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЭГШ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР ХОРОО ӨӨРЧЛӨН ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ?
1. Дэмжиж байна
100%
2. Дэмжихгүй байна
0%

САНАЛЫН ХУУДАС / 15 ДУГААР ХОРОО /

ТАНАЙ ХОРООНЫ ХҮН АМ 2017 ОНЫ СТАТИСТИК ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР 23 865 БОЛСОН БӨГӨӨД ХҮН АМЫН БАЙРШИЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХИ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ЗАМ ХАРИЛЦААНЫ НӨХЦӨЛИЙГ ХАРГАЛЗАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЭГШ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР ХОРОО ӨӨРЧЛӨН ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ?
1. Дэмжиж байна
96%
2. Дэмжихгүй байна
4%

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4161
27155
94795
6692668

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc