Ажлын явцыг дүгнэх

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг хугацаандаа ирүүлсэн байдал

Хэлтэс, алба I/07 I/21 II/04 II/18 III/04 III/18 IV/08 IV/22 V/13 V/27 VI/10 VI/24 VII/08 VII/22 VIII/5 VIII/19 IX/09 IX/23 X/07 X/21 XI/04 XI/18 XII/09 XII/23
1 Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс
2 Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс
3 Замын цагдаагийн хэлтэс
4 Онцгой байдлын хэлтэс
5 Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
6 Улсын бүртгэлийн хэлтэс
7 Статистикийн хэлтэс
8 Татварын хэлтэс
9 Худалдан авах ажиллагааны алба
10 Эрүүл мэндийн төв
11 Нийгмийн даатгалын хэлтэс
12 Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс
13 Газрын алба
14 Дотоод аудитын алба
15 Боловсролын хэлтэс
16 Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
17 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв
18 Биеийн тамир, спортын хороо
19 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс
20 Соёлын ордон
21 Албан бус, насан туршийн боловсролын төв
22 Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ
23 Хан-Уул Агро ОНӨААТҮГ
24 Нийтлэг үйлчилгээний алба
25 Ахмадын хороо
26 Усан спорт сургалтын төв
27 Хан-Уул Яармаг ОНӨААТҮГ

Хугацаандаа ирүүлсэн
Хугацаа хэтэрсэн
Биелэлт өгөөгүй

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг хугацаандаа ирүүлсэн байдал

Хэлтэс, алба I/07 I/21 II/04 II/18 III/04 III/18 IV/08 IV/22 V/13 V/27 VI/10 VI/24 VII/08 VII/22 VIII/5 VIII/19 IX/09 IX/23 X/07 X/21 XI/04 XI/18 XII/09 XII/23
1 Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс
2 Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс
3 Замын цагдаагийн хэлтэс
4 Онцгой байдлын хэлтэс
5 Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
6 Улсын бүртгэлийн хэлтэс
7 Статистикийн хэлтэс
8 Татварын хэлтэс
9 Худалдан авах ажиллагааны алба
10 Эрүүл мэндийн төв
11 Нийгмийн даатгалын хэлтэс
12 Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс
13 Газрын алба
14 Дотоод аудитын алба
15 Боловсролын хэлтэс
16 Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
17 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв
18 Биеийн тамир, спортын хороо
19 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс
20 Соёлын ордон
21 Албан бус, насан туршийн боловсролын төв
22 Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ
23 Хан-Уул Агро ОНӨААТҮГ
24 Нийтлэг үйлчилгээний алба
25 Ахмадын хороо
26 Усан спорт сургалтын төв
27 Хан-Уул Яармаг ОНӨААТҮГ

Хугацаандаа ирүүлсэн
Хугацаа хэтэрсэн
Биелэлт өгөөгүй

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын шилдэг хэлтэс шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт

Хэлтэс, тасаг Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлт Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт ЗДТГ-н даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт ЗДТГ-н 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын биелэлт Ажлын цаг ашиглалт, хоцролт Ажлын цаг ашиглалт цалинтай чөлөө,өвчтэй Сарын аяны идэвх оролцоо Олон нийтийг хамарсан ажилд оролцсон байдал Тамгын газрын цахим хуудсанд мэдээ мэдээлэл ил тод оруулсан байдал Шагналт байр эзэлсэн байдал
1 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
2 Санхүү төрийн сангийн хэлтэс Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2019 оны эхний хагас жилийн ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт
3 Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс Мэдээллийг
Шагналт байр эзэлсэн
4 Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт
Шагналт байр эзэлсэн
5 Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт хагас жилээр
Шагналт байр эзэлсэн
6 Нийгмийн бодлогын хэлтэс Мэдээллийг энд дарж үзнэ үү
Шагналт байр эзэлсэн
7 Хууль зүй, архивын тасаг Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт хагас жилээр
Шагналт байр эзэлсэн
8 Цэргийн штаб Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт хагас жилээр
Шагналт байр эзэлсэн
9 Аж ахуйн тасаг Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт хагас жилээр
Шагналт байр эзэлсэн

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын шилдэг хороо шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт

Хороод Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлт Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт Хороодын Засаг дарга нарын шуурхай зөвлөгөөнийг тогтмол зохион байгуулж,нийслэл дүүргээс өгсөн үүрэг даалгаварыг мэдээлж, биелэлтийг нь нэгтгэн дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулсан байдал Ажлын цаг ашиглалт, /хоцролт/ Ажлын цаг ашиглалт / цалинтай чөлөө / Олон нийтийг хамарсан ажилд оролцсон Хорооны цахим хуудсанд мэдээллээ ил тод байршуулсан байдал
1 1-р хороо
2 2-р хороо
3 3-р хороо
4 4-р хороо
5 5-р хороо
6 6-р хороо
7 7-р хороо
8 8-р хороо
9 9-р хороо
10 10-р хороо
11 11-р хороо
12 12-р хороо
13 13-р хороо
14 14-р хороо
15 15-р хороо
16 16-р хороо

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc