Тогтоол, захирамж
ДугаарТухайБатлагдсан
Data pager
Хуудаслах хэмжээ
PageSizeComboBox
select
Нийт 752 бичлэг. Бичлэг: 1-20
А/472Цэргийн дүйцүүлэх албанаас хасаж, гэрээ цуцлах тухай2016.12.14
А/471Шагнах тухай2016.12.12
А/470Цэргийн бүртгэл явуулах тухай2016.12.09
А/469Шагнах тухай2016.12.09
А/464Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.11.30
А/463Ажил зохион байгуулах тухай2016.11.24
А/462Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, ажил сайжруулах тухай 2016.11.23
А/460Шагнах тухай2016.11.17
А/457Шагнах тухай2016.11.16
А/456Хөрөнгө гаргах тухай2016.11.16
А/455Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох тухай2016.11.16
А/454Иргэнийг цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухай 2016.11.16
А/453Иргэнийг цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 2016.11.16
А/452Хөрөнгө гаргах тухай2016.11.15
А/44929 дүгээр цэцэрлэгт шаардлагатай зөөлөн эдлэл худалдан авах тухай 2016.11.15
А/44873 дугаар цэцэрлэгт шаардлагатай зөөлөн эдлэл худалдан авах тухай2016.11.15
А/44728 дугаар цэцэрлэгт шаардлагатай зөөлөн эдлэл худалдан авах тухай2016.11.15
А/442Буцалтгүй тусламж олгох тухай2016.11.11
А/44041 дүгээр цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн газардуулга, угсралтын ажлыг санхүүжүүлэх тухай2016.11.04
А/43932 дугаар сургуулийн сурагчдыг автобусаар тээвэрлэхэд шаардлагатай хөрөнгө гаргах тухай2016.11.04

Зохиогчийн эрх © 2014 Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газар CloudNetwork LLC