2017 оны 10 сарын 03-ны өдөр      Дугаар А/332              Улаанбаатар хот

Хяналт шалгалт хийх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “н”, 29.2, Байгаль орчин хамгаалах тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.4, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.7, “Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Тус дүүргийн 10,12,13,14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож байгаа иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтэнд 2017 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 12-ны өдрийг дуустал 7 хоногийн хугацаанд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийхийг Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс \Ц.Бат-Эрдэнэ\, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс \Б.Алтантуяа\-т тус тус үүрэг болгосугай.
  2. Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар холбогдох арга хэмжээ авч, ажлын тайланг танилцуулж ажиллахыг Засаг даргын 1 дүгээр орлогч \Г.Батсайхан\-д, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс \Б.Алтантуяа\-т тус тус үүрэг болгосугай.
  3. Шаардагдах 2,070,200 \хоёр сая далан мянга хоёр зуу\ төгрөгийг байгаль хамгаалах, тоосжилтыг бууруулах зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар \Б.Энхболд\-т, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс \М.Цогзолмаа\-т тус тус зөвшөөрсүгэй.
ЗАСАГ ДАРГА Ж.АЛДАРЖАВХЛАН 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3056
17437
195301
6247162

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc