2018 оны 03 сарын 13-ны өдөр      Дугаар А/84                Улаанбаатар хот

 

Манай хороо-Миний гудамж аяныг
зохион байгуулах дэд ажлын
хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.6.3 дах заалт, Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2018 оны А/44 дүгээр тушаалыг тус тус үнэдэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. ”Иргэдийн Оролцоотой -Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд “Манай хороо-Миний гудамж” аяны үйл ажиллагааг дүүрэгт зохион байгуулах дэд ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.
  2. Аяныг батлагдсан удирдамжид заасан хугацаанд зохион байгуулж тайлан, дүн мэдээг Нийслэлийн ажлын хэсэгт танилцуулахыг Ажпын хэсэг /Г.Батсайхан/-т үүрэг болгосугай

ЗАСАГ ДАРГА Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3912
29488
139869
6940986

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc