2018 оны 02 сарын 13-ны өдөр      Дугаар А/53                Улаанбаатар хот

 

Дүүргийн архивын дэргэдэх баримт
бичиг нягтлан шалгах комиссын бүтэц, орон
тоог шинэчлэн батлах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дахь хэсэг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан дүүргийн архивын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комисс /ББНШК/-ыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Комиссын дарга:                                    Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Нарийн бичгийн дарга:                           Архивын арга зүйч

Гишүүд:                                                 Төрийн захиргааны удирдлагын

хэлтсийн дарга

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Цэргийн штабын дарга

Хууль зүй, архивын тасгийн дарга

Аж ахуйн тасгийн дарга

2.  Дуүргийн архивын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрмийг -эгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

3.  Дээрх захирамж гарсантай холбоотой дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/34 дүгээр захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.АЛДАРЖАВХЛАН


Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

799
0
21520
6449611

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc