2018 оны 01 сарын 11-ний өдөр      Дугаар А/75                Улаанбаатар хот

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа иутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “а”. 29.2 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1, 37.1.10 дахь заалт, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжих төсөл арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргатай зөвшилцсөнөөр хавсралтаар баталсугай.

2. Төсөл арга хэмжээний бэлтгэл ажпыг өндөр түвшинд зохион байгуулж, ажлын явцыг cap бүр тайлагнан ажиллахыг ажпын хэсэг /А.Амартүвшин/-т үүрэг болгосугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4184
28109
51668
6479759

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc