2018 оны 01 сарын 19-ний өдөр      Дугаар А/14                Улаанбаатар хот

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “а”. 29.2, Барилгын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.10 дахь заалт, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжих төсөл арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.
  2. Төсөл арга хэмжээний бэлтгэл ажпыг өндөр түвшинд зохион байгуулж, ажлын явцыг cap бүр тайлагнан ажиллахыг ажпын хэсэг /Г.Батсайхан/-т үүрэг

болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

818
0
21539
6449630

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc