2018 оны 03 сарын 23-ны өдөр              Дугаар A/101              Улаанбаатар хот


Хороо өөрчлөх, шинэчлэн байгуулах ажлыг
судлах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Хан-Уул дүүргийн зарим хороодын хүн амын байршил, хэтийн төлөвийг харгалзан өөрчлөх, шинээр хороо байгуулах асуудлыг судалж, урьдчилсан бэлтгэл хангах ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.
  2. Дээрх ажпыг богино хугацаанд зохион байгуулж, судалгааны ажлын явцыг 14 хоног тутам танилцуулах, үр дүнг нэгтгэн хороо өөрчлөх, шинээр байгуулахад бэлэн болгох бэлтгэл ажпыг хангахыг Ажлын хэсэг /Б.Энхболд/-т даалгасугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                         Ж.АЛДАРЖАВХЛАН


Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4020
14101
134040
7103138

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc