2019 оны 10 сарын 25-ны өдөр            Дугаар А/367                Улаанбаатар хот

 

Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах тухай

  

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.а, 29.2, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1034 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. Тус дүүргийн Нисэхийн тойргоос Био, Шувуун фабрик хүртэл авто замд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал тээвэрлэх ачааны автомашины жин, тээвэрлэлтийн хугацааг тогтоосон Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт шалгалт хийх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

            Ажлын хэсгийн ахлагч         Г.Батсайхан               Засаг даргын нэгдүгээр орлогч

Гишүүд:                                  Ц.Бат-Эрдэнэ            Тохижилт, нийтийн аж ахуйн  

                                                                                   хэлтсийн дарга

В.Батсайхан              Онцгой байдлын хэлтсийн дарга

Б.Алтантуяа              Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн  

                                  дарга

Н.Батбаяр                  Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн

                                    дарга

Н.Хангарьд                Замын цагдаагийн хэлтсийн дарга

Д.Энхбаатар              Нийслэлийн Байгаль орчны  

                                    газрын Байгаль хамгаалагч 

                                    /зөвшилцсөнөөр/

            Нарийн бичгийн дарга:         Г.Бат                           Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн   

                                                                                              Байгаль орчны хяналтын улсын  

                                                                                              ахлах байцаагч

            2. Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар холбогдох арга хэмжээг авч үр дүнг дүүргийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг ажлын хэсэг /Г.Батсайхан/-т үүрэг болгосугай.

 

 

                        ЗАСАГ ДАРГА                                               Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

800
25474
116381
8062215

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc