Хан-Уул дүүргийн хороод

1-р хороо

Хүн амын тоо:
10286
Өрхийн тоо:
2401
Имэйл хаяг:
khanuul.1khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
1.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6501

2-р хороо

Хүн амын тоо:
12120
Өрхийн тоо:
3068
Имэйл хаяг:
khanuul.2khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
2.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6502

3-р хороо

Хүн амын тоо:
16904
Өрхийн тоо:
4674
Имэйл хаяг:
khanuul.3khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
3.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6503

4-р хороо

Хүн амын тоо:
10842
Өрхийн тоо:
3407
Имэйл хаяг:
khanuul.4khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
4.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6504

5-р хороо

Хүн амын тоо:
5955
Өрхийн тоо:
1478
Имэйл хаяг:
khanuul.5khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
3.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6505

6-р хороо

Хүн амын тоо:
6796
Өрхийн тоо:
1864
Имэйл хаяг:
khanuul.6khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
6.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6506

7-р хороо

Хүн амын тоо:
5009
Өрхийн тоо:
1458
Имэйл хаяг:
khanuul.7khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
7.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6507

8-р хороо

Хүн амын тоо:
11336
Өрхийн тоо:
3243
Имэйл хаяг:
khanuul.8khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
8.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6508

9-р хороо

Хүн амын тоо:
9162
Өрхийн тоо:
2357
Имэйл хаяг:
khanuul.9khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
9.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6509

10-р хороо

Хүн амын тоо:
12264
Өрхийн тоо:
3224
Имэйл хаяг:
khanuul.10khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
10.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6510

11-р хороо

Хүн амын тоо:
17161
Өрхийн тоо:
4691
Имэйл хаяг:
khanuul.11khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
11.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6511

12-р хороо

Хүн амын тоо:
5937
Өрхийн тоо:
1729
Имэйл хаяг:
khanuul.12khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
12.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6512

13-р хороо

Хүн амын тоо:
4041
Өрхийн тоо:
1447
Имэйл хаяг:
khanuul.13khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
13.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6513

14-р хороо

Хүн амын тоо:
4073
Өрхийн тоо:
1402
Имэйл хаяг:
khanuul.14khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
14.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6514

15-р хороо

Хүн амын тоо:
23864
Өрхийн тоо:
6846
Имэйл хаяг:
khanuul.15khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
15.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6515

16-р хороо

Хүн амын тоо:
12912
Өрхийн тоо:
3635
Имэйл хаяг:
khanuul.16khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
16.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6516

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc