Төрийн үйлчилгээ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

Хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Буянхүү, П.Алтанцэцэг
Утасны дугаар
11-344366
Е-Mail хаяг
altaa13@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1• Цахим үнэмлэх
2• 1% цээж зураг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Лхагвадулам
Утасны дугаар
93092249
Е-Mail хаяг
lhagva9909@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээнд хамрагдахад:
21. Төгсөгчдийн бүлгийн гишүүдийн хүсэлт
32. цахим үнэмлэхний хуулбар
43. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын тодорхойлолт
54. диплом
65. Гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар, хэрэгжүүлэх төсөл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Лхагвадулам
Утасны дугаар
93092249
Е-Mail хаяг
lhagva9909@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдахад:
21. Ажил хайгч иргэний бүртгэл /анкет/
32. Өргөдөл
43. Цахим үнэмлэхний хуулбар
5Ажил олгогчийн дэмжлэгт хамрагдахад:
61. Байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар,
72. Ажилтны цахим үнэмлэхний хуулбар, ажилтан зорилтот бүлгийн иргэн мөн болохыг баталсан бичиг баримт,
83. Хөдөлмөрийн болон бусад гэрээний хуулбар,
94. Ажилтны нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар,
105. Татвар болон Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт,
116. Дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй байгуулсан гэрээ, ажилтны цалингийн картны хуулга
Хариуцсан мэргэжилтэн
Ч.Цэвэлмаа
Утасны дугаар
99652389
Е-Mail хаяг
ts_ajiliih@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Хэрэгжүүлэх төсөл
22. Тухайн хороонд оршин суугаа тодорхойлолт
33. Цахим үнэмлэхний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Ч.Цэвэлмаа
Утасны дугаар
99652389
Е-Mail хаяг
ts_ajiliih@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Ажил хайгч иргэний бүртгэл /анкет/
22. Хэрэгжүүлэх төсөл
33. Тухайн хороонд оршин суугаа тодорхойлолт
44. Цахим үнэмлэхний хуулбар
55. Өргөдөл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Энхбат
Утасны дугаар
99118809
Е-Mail хаяг
enkhbat_damba@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Ажил хайгч иргэний бүртгэл /анкет/
22. Цахим үнэмлэх
33. Өргөдөл
44. Төрийн банкны данс /хуулга/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Энхбат
Утасны дугаар
99118809
Е-Mail хаяг
enkhbat_damba@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Ажил хайгч иргэний бүртгэл /анкет/
2Хороонд оршин суугаа тодорхойлолт
3Хэрэгжүүлэх төсөл
4Цахим үнэмлэх
55. Өргөдөл

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc