ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 Үйлчилгээний төрөл

Ангилал : Захиргаа хуулийн хэлтэс

  Зураг төслийн баримт Архивын
  Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт
  Цалингийн тодорхойлолт Архивын
  Банк, санхүүгийн баримтын хуулбар Архивын
  Өмч хувьчлалын Архивын лавлагаа
  Орон сууцны эрхийн бичиг, холбогдох баримт Архивын лавлагаа
  Худалдан авах ажиллагаатай холбогдох Архивын лавлагаа
  Наториатын баримтын Архивын лавлагаа
  Дүүргийн Архивын лавлагаа авах
  Дүүргийн Засаг даргын шагнал
  Яамны шагнал
  Монгол Улсын төрийн дээд одон медаль

Ангилал : Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

  ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ
  ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮЙЛДВЭР, ЖДҮ ЭРХЛЭГЧ НАРТАЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ
  ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ГААЛЬ БОЛОН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХӨД ТОДОРХОЙЛОХ.
  ТҮРГЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦЭГ ЭРХЛЭГЧ НАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ
  УЛС, НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ ФЕРМЕР, ТАРИАЛАНЧ, ТАРИАЛАНЧ ХАМТ ОЛОНД ТОДОРХОЙЛОХ, ДЭМЖИХ
  Төрөөс олгох арьс, ширний урамшуулалд МАА эрхлэгчдийг хамруулах, дэмжих
  Төрөөс олгох хонь тэмээний ноосны урамшуулалд МАА эрхлэгчдийг хамруулах, дэмжих
  Улсын баяр наадмын талбайд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох
  Зочид буудал, дэн буудал, жуулчны баазын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авахад зөвлөгөө өгөх, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах
  ХУДАЛДАА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

Ангилал : Дэд бүтэц тохижилтийн хэлтэс

  Авто үйлчилгээ явуулах зөвшөөрөл
  Хувь хүн, аж ахуй нэгж байгуулагын тохижилтын 50 метрийн гэрээ
  СӨХ-ийн зөвшөөрөл

Ангилал : Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

  Иргэдэд төрийн үйлчилгээний талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
  Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх иргэдэд олгох дэмжих бичиг
  Улсын асрамжийн газарт асруулах

Ангилал : Цэргийн штаб

  Цэргийн дүйцүүлэх албаны МӨНГӨН ТӨЛБӨР
  Гэрээт цэргийн алба
  Цэргийн жинхэнэ алба
  Цэргийн дүйцүүлэх алба

Ангилал : Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс

  УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙГ БУЦААН ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Зохиогчийн эрх © 2014 Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газар CloudNetwork LLC