Төрийн үйлчилгээ

ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛ

Хариуцсан мэргэжилтэн
Хорооны байцаагч
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)/нас барагчийн/
2Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)/асран хамгаалагчийн/
7Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
8Гэрлэлтийн батлах
9Нас барсны гэрчилгээ
10Хүүхдүүдийн сургуульд сурч буй тодорхойлолт
11Цэргийн батлах
12Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар /нот батлуулах/
13Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1100 төг/Капитрон банк 3008009266 дансанд тушаана/
14Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Мөнхзул Б.Батхорол Б.Болормаа
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
12. Иргэний үнэмлэх
23. 2ш цээж зураг /4*3 хэмжээтэй/
3Ажил хийж байгаад ажлаасаа чөлөөлөгдсөн бол нийгмийн даатгалын дэвтрийн нүүр хуудас болон ажилд орсон, гарсан тушаалтай хуудсын хуулбар
4Нийгмийн даатгалын дэвтэрт шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн байх
5ХУД-т иргэний харьяалалтай байх
6Хувийн хэргийн үнэ-1000 төгрөг Нийгмийн даатгалын дэвтэргүй бол Дэвтрийн үнэ-1000 төгрөгийг Капитрон банкны 3008009266 тоот дансанд тушаана. Шимтгэлийн орлогын данс Төрийн сан банк-100200190000
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Түмэндэмбэрэл
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх
2Өргөдөл /сайн дурын даатгуулагч бол/
33. НД-ын дэвтэр
44. Эмнэлгийн хуудас
Хариуцсан мэргэжилтэн
Я.Батцэцэг
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх
22. Нийгмийн даатгалын баталгаажсан дэвтэр
33. Эмнэлгийн хуудас
4Өргөдөл /сайн дурын даатгуулагч бол/
Хариуцсан мэргэжилтэн
ГАлтанзаяа
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбарын хамт/
22. Албан тоот хүсэлт /ҮА-ны чиглэл, хугацаа, даатгуулагчийн тоог бичих/
33. Өмнөх онуудын жилийн эцсийн баланс, татварт гаргаж өгдөг бүх тайлангууд үзэх
44. Тухайн сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн мөнгөө тушаасан байна.
55. Захирлын цахим үнэмлэхний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Сайнбилэг
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Тэтгэмж тогтоолгох тухай өргөдөл
22. НД-ын байгууллагаар баталгаажсан НД –ын дэвтэр
33. Ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэр /эх хувь/
44. Дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн бичиг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хорооны байцаагч
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа,тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)
2Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)
7Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
8ЭХМК-ын акт
9Үйлдвэрлэлийн ослын акт
10Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1100 төг/Капитрон банк 3008009266 дансанд тушаана/
11Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах
12Цэргийн батлах
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хорооны байцаагч
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)
2Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)
7Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар (хүүхдээр хөнгөлөлттэй тогтоолгож буй эхчүүд) нотариатаар батлуулах
8Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал (хөдөлмөр эрхэлж байгаа даатгуулагчид хамаарна)
9Hөхцөлийн тодорхойлолт (хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байсан хүмүүст хамаарна )
10Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1100 төг/Капитрон банк 3008009266 дансанд тушаана/
11Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах
12Цэргийн батлах
13Хорооны засаг даргын тодорхойлолт

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc