Төрийн үйлчилгээ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭГДЭЛ

Хариуцсан мэргэжилтэн
16 хорооны Хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүд
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР
2Өргөдөл
3Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
42 хувь зураг
5Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
6Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тодорхойлолт

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc