Бүтэц зохион байгуулалт

2104 сар

Монгол Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан богино, дунд хугацааны хөтөлбөртэй уялдуулан хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих замаар дүүргийн хөгжлийн чиг хандлагыг оновчтой тодорхойлж, хүн амын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэхэд оршино.

304 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

304 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

304 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

814
5026
116497
354734

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc