ЗДТГ-ын Алсын хараа, эрхэм зорилго

Зорилго, стратеги

Засаг даргын Тамгын газрын алсын хараа:

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай чанартай хүргэх,  ажилтан хөгжиж, ахиж дэвших орчныг бүрдүүлсэн мэргэшсэн төрийн захиргааны байгууллага болно.

Засаг даргын  Тамгын газрын эрхэм зорилго:

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай, үр дүнтэй хүргэх, мэргэшлийн өндөр түвшний, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэгээр Засаг даргыг шуурхай хангана.
Эрхэмлэх үндсэн зарчим:
1. Монгол Улсын Yндсэн хууль болон бусад хуулийг дээдлэн сахиж, бүхий л үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх
2. Төрийн албаны ёс зүйг сахин мөрдөж, улс төрөөс ангид байж, хариуцлага хүлээх чадвартай байх
3. Тамгын газрын үйл ажиллагаа нь мэргэшсэн, шуурхай, соёлтой, найдвартай, тасралтгүй байх
Стратеги зорилт 1.  Үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг бүх талаар хөгжүүлэх, чанар, үр дүнг дээшлүүлэх.
Стратеги зорилт 2.  Үйл ажиллагааны арга хэлбэр, зохион байгуулалтыг улам боловсронгуй болгож, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх.
Стратеги зорилт З.  үйл ажиллагааныхаа ил тод, нээлттэй байдлыг бүх талаар хангах.
Стратеги зорилт 4.  Гадаад харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, олон улсын байгууллага, гадаад улсын ижил түвшний хот дүүрэг хоорондын хамтын ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх.
Стратеги зорилт 5. 
Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, үйлчилгээний арга хэлбэр, чанарыг сайжруулах. 

Төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1394
34443
35807
4996272

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc