ЗДТГ-ын танилцуулга

    Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэл дүүргийн Засаг даргын захирамж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, үр дүнг тооцох хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, Засаг даргад бодлогын зөвөлгөө өгөх, Нутгийн захиргааны удирдлага, ззохицуулалтаар  хангах, Төрийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар хангах, Төрийн захиргааны стандартыг мөрдүүлж Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албад  болон хороодын үйл ажиллагааны удирдлага, бодлогын  удирдамжаар хангаж, иргэдэд Төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод, чанартаa, аливаа чирэгдэлгүй хүргэхэд оршино.
    Дүүргийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан барих хуулиар олгогдсон бүрэн эрх бүхий дүүргийн хурал, дүүргийн засаг даргатай, засаг захиргааны анхан шатны нэгж болсон 16 хороотой, дүүргийн төр захиргааны 30 гаруй хэлтэс алба, тасагтай, дүүргийн засаг даргын ажлын албаны статус бүхий засаг даргын тамгын газартай засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж болон ажиллаж байна. Тус дүүрэг нь  48466 га нутаг дэвсгэртэй  бөгөөд 21.1 хувь буюу 10226 га нь ой мод, гол горхи, рашаан ус бүхий дархлагдсан ногоон бүс 676 хувь буюу 32763 га нь хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, 113 хувь буюу  5499 га нь хот суурин зам харилцааны сүлжээ, нийтийн эзэмшлийн газарт харьяалагддаг. Дүүрэг 39180 мянган өрхтэй, 138368 гаруй хүн амтай, 1700 гаруй төсвийн болон үйлдвэр аж ахуйн газруудтай, жилдээ дунджаар  130 гаруй тэрбум төгрөгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж борлуулдаг, мал аж ахуй газар тариалан туслах аж ахуйн салбарыг амжилттай хөгжүүлж байгаа эдийн засаг нийгмийн цогцолбор болон хөгжиж байна. 
    

 

 

i want my wife to cheat on me want to cheat on my wife do you cheat on your wife
why my husband cheated i want to cheat on my husband wanting to cheat
my boyfriend cheated on me but i still love him link i cheated on my boyfriend how to get him back
types of women who cheat go unfaithful husbands
late term abortion go do i have an abortion
why do women cheat link why people cheat
neurontin 600mg go ventolin
clobetasol site vibramycin 100mg
levofloxacin open cephalexin 500mg
viagra savings and coupons go coupons for viagra printable

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1138
13642
86061
3084339

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc