Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Хэлтсийн дүрмийгЭнд дарж үзнэ үү 


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, хариуцлагатай төсвийн орчинг бүрдүүлж, Төсвийн тухай хууль болон төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогийг хэрэгжүүлэх”  болно.

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Монгол улсын Төсвийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, нийслэл, дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилтыг ханган биелүүлэхэд төсөв, санхүүгийн зохистой харьцааг бий болгож, нутгийн захиргааны байгууллагаас үзүүлэх төрийн сангийн үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд нээлттэй, оновчтой хүргэх, дунд хугацааны төсөөлөл болон жилийн төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан хэлэлцүүлж батлуулах, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах, дүүргийн бүртгэл тооцооны ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийг бодит мэдээлэлээр хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн чадавхийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, дунд хугацааны төсөөлөл болон жилийн төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан хэлэлцүүлж батлуулах,
  • Төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах, зарцуулалтанд хяналт тавих,
  • Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, санхүүжилтийг олгох,
  • Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх,
  • Төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах,
  • Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах,
  • Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох,
  • Бүртгэл тооцооны ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийг бодит мэдээлэлээр хангах, тэдгээрт дэвшилтэт технологийн программ хангамжаар үйлчилгээ үзүүлэх,
  • Дүүргийн төсөв, санхүүгийн тайлангийн бүх мэдээллийг олон нийтэд ил тод байхаар Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зэрэг  үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Нэр

Албан тушаал

Өрөө №

Утас

Цахим хаяг

Ажил

Гар

1

М.Цогзолмаа

Хэлтсийн дарга

408

77771965
408

99114608

M.tsogzolmaa@khanuul.mn

2

Б.Нарантуяа

Ерөнхий нягтлан бодогч

413

77771965
413

99194168

Narantuya@khanuul.mn

3

Ц.Лхагвасүрэн

Төсвийн орлогын мэргэжилтэн

407

77771965
427

88653553

Lkhagvasuren@khanuul.mn

4

Б.Тулга

Төсвийн зарлагын мэргэжилтэн

407

77771965
407

99006866

Tulga@khanuul.mn

5

Б.Нансал

Төсвийн салбарын мэргэжилтэн

407

77771965
417

99096626

Nansal@khanuul.mn

6

Ч.Соддулам

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

413

77771965
402

88056781

Mm_sodoo@yahoo.com

7

Ч.Мянган

Тайлан, орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн

407

77771965
417

90094000

myangaa26@yahoo.com

8

С.Золжаргал

Гүйлгээ баталгаажуулах ажил хариуцсан мэргэжилтэн


414

77771965
414

99152474

Zoljargal@khanuul.mn

9

Л.Жанчивдорж

Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

414

77771965
434

99147784

Janchivdorj@khanuul.mn

10

Г.Шижиртуяа

Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

414

77771965
434

91114885

shijertuya@khanuul.mn

11

О.Болормаа

Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

414

77771965
414

99066531

12

Б.Туул

Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

414

77771965
434

88067100

 

13

М.Хонгор

Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

407

77771965
417

90887878

 

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

575
20400
104217
7542145

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc