Тамгын газар

1806 сар

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэл дүүргийн Засаг даргын захирамж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, үр дүнг тооцох хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, Засаг даргад бодлогын зөвөлгөө өгөх, Нутгийн захиргааны удирдлага, ззохицуулалтаар хангах, Төрийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар хангах, Төрийн захиргааны стандартыг мөрдүүлж Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албад болон хороодын үйл ажиллагааны удирдлага, бодлогын удирдамжаар хангаж, иргэдэд Төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод, чанартаa, аливаа чирэгдэлгүй хүргэхэд оршино.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

396
12282
102995
1234613

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc