Танилцуулга

1706 сар

Дүүргийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг тогтвортой ахиулах замаар иргэдийн амжиргааны, түвшнийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх нь манай тамгын газрын эрхэм зорилго мөн. Мэргэшсэн захиргааны байгууллага болж дүүргийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг тогтвортой ахиулах, иргэдийн амжиргааны түвшнийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Зорилт: Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь хууль тогтоомжоор олгогдсон үндсэн чиг үүрэг болон өөрийн эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн стратегийн болон өмчлөлийн дараахь зорилтуудыг дээшлүүлж байна. Үүнд: Дүүргийн нийгэм, эдийн засаг хөгжлийг тогтвортой ахиулах Захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг сайжруулах Дүүргийн өнгө төрх, тохижилт, нийтийн үйлчилгээг сайжруулна Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах замаар байгууллагын үйл ажилагааны үр дүнг дээшлүүлнэ.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

416
12290
103015
1234633

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc