Тендерийн нээлт

2205 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХОРООДЫН ӨДӨР ТУТМЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ АЖ АХУЙН БАРАА МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭХ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1505 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ, ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

1105 сар

Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна инженерийн шугам, сүлжээ, дэд өртөө, зам талбайн тохижилтын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт боллоо

2804 сар

ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛЖ 2 ШИРХЭГ БАГА ОВРЫН АЧААНЫ АВТО МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2603 сар

Хан-уул дүүргийн 18 дугаар хорооны байрны зоорийн давхрыг тохижуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт боллоо

1203 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2017-2019 ОНЫ ТАЙЛАН ХЭВЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

702 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙГ ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ХАНГАХ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

3101 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН ХОРООДЫН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

3001 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙГ ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ХАНГАХ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

1612 сар

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 19 дүгээр хорооллын 31 дүгээр байрны дэргэд иж бүрэн тоглоомын талбайн тохижилт хийх /худ 2 дугаар хороо/АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1612 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ120 МЯНГАТЫН 19, 20 ДУГААР БАЙРНЫ ДУНД ИЖ БҮРЭН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ ХИЙХ /ХУД 1 ДҮГЭЭР ХОРОО/

1312 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1, 15 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ ХОТХОН ДУНДАХ ЗАМ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

312 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН 15, 17, 19, 20, 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ШИНЭ БАЙРАНД ОРСОН 3 ДУГААР ХОРООГ ШИЛЭН КАБЕЛЬД ХОЛБОХОД ШААРДЛАГАТАЙ КАБЕЛЬ, ТОНОГ, ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2211 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРООНЫ БАРИЛГЫГ ТӨВЛӨРСӨН ЦЭВЭР УСНЫ СИСТЕМД ХОЛБОХ АЖИЛ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2111 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН 15, 17, 19, 20, 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ШИНЭ БАЙРАНД ОРСОН 3 ДУГААР ХОРООГ ШИЛЭН КАБЕЛЬД ХОЛБОХОД ШААРДЛАГАТАЙ КАБЕЛЬ, ТОНОГ, ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2011 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6, 7 ДУГААР ХОРООНЫ ГОЛЫН ЗАСМАЛ ЗАМЫН ГАДАРГЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ТАТАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1511 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ӨВЛИЙН ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1311 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН 15, 17, 19, 20, 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ШИНЭ БАЙРАНД ОРСОН 3 ДУГААР ХОРООГ ШИЛЭН КАБЕЛЬД ХОЛБОХОД ШААРДЛАГАТАЙ КАБЕЛЬ, ТОНОГ, ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ

811 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ ЯАРМАГ ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛ БАРИХ АЖИЛ

711 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ӨВЛИЙН ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1710 сар

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 5, 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 41 дүгээр сургуулийн урд талбайн гадна талд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлын

1110 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6, 7 ДУГААР ХОРООНЫ ГОЛЫН ЗАСМАЛ ЗАМЫН ГАДАРГЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ТАТАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1110 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО 3, 4 ДҮГЭЭР ОРОН СУУЦЫН БАЙРУУДЫН ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1110 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙГ ХАШААЖУУЛАХ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1110 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ГҮҮРЭН ГАРЦ БАРИХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

810 сар

УСАН СПОРТ СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ЖАГСААЛТАД САНАЛАА ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2309 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /10, 13, 14, 16/ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2309 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ЖИШИГ ГУДАМЖ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2309 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /4, 5, 6, 7, 8/ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2309 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /1, 2, 15/ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1609 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТОХИЛОГ ОРЧИН, АМЬДРАХ НӨХЦЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ

1609 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТОХИЛОГ ОРЧИН, АМЬДРАХ НӨХЦЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ

909 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО 3, 4 ДҮГЭЭР ОРОН СУУЦЫН БАЙРУУДЫН ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

909 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙГ ХАШААЖУУЛАХ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

909 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ГҮҮРЭН ГАРЦ БАРИХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

909 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ОРШУУЛГЫН ГАЗРЫН ХАШААГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

3008 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 67 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ, 115 ДУГААР СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1608 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 60 ДУГААР СУРГУУЛИЙН СПОРТ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

908 сар

ЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 5, 6 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭР, 41 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН УРД ТАЛБАЙН ГАДНА ТАЛД ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН БАЙГУУЛАХ АЖИЛ

1007 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 63 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ХҮҮХЭД ЗӨӨВРИЙН АВТОБУСНЫ ГРАЖ ӨРГӨТГӨЛ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2806 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /4, 5, 6, 7, 8/ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2806 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /1, 2, 15/ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2806 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /10, 13, 14, 16/ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2806 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ШИНЭЭР ТАВИХ, ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1706 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ГҮҮРЭН ГАРЦ БАРИХ АЖИЛ ТЕНДЕРИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1706 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН КАМЕР НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

706 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3, 4, 10, 11, 12, 16 ДУГААР ХОРООДЫН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

805 сар

ГЭР ОРОНГҮЙ ИРГЭН ТҮҮНИЙ ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙН АМЬДРАХ ИТГЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, НИЙГЭМШҮҮЛЭХ, БИЧИГ БАРИМТЖУУЛАХ, ТҮР ХОНОГЛОХ БАЙРАНД БАЙРШУУЛАХ ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АЖИЛ

1504 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, СЭРГЭЭН БОСГОЛТЫН ШУУРХАЙ АЛБАНЫ МАШИН, МЕХАНИЗМ ХУДАЛДАН АВАХ /ХУД2019/НТХ-158/ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2012 сар

Хан-Уул дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн үйлчилгээг хурдан шуурхай хүргэх зорилгоор автомашин нийлүүлэгчийг сонгон ажлын нээлт боллоо

611 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 114 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН 320 СУУДАЛТАЙ БАРИЛГЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

611 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ ЖАРГАЛАНТЫН 17-Р ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ БАЙРЛАХ ЭВДЭРЧ МУУДСАН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2610 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙД ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРГАХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2210 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ ЖАРГАЛАНТЫН 17-Р ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ БАЙРЛАХ ЭВДЭРЧ МУУДСАН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1710 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙД ГҮНИЙ ГАРГАХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1610 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙ КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1210 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙ КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1210 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙ КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1210 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙ КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2709 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 128,5 ТН ДАВС НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1409 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНЫ ДЭРГЭД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, СҮҮДРЭВЧ БАРИХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1209 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО 18, 21, 22 ДУГААР БАЙРНЫ ГАДНА ТАЛБАЙ ТӨРИЙН БАНКНЫ БАЙРНЫ ХАЖУУГИЙН ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1009 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ, 11, 15 ДУГААР ХОРООНЫ НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ БАЙРНУУДЫН ДУЛААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ДЭД СТАНЦЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2008 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 114 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН 320 СУУДАЛТАЙ БАРИЛГЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2707 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛЖ 2 ШИРХЭГ БАГА ОВРЫН АЧААНЫ МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2707 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, 19-Р БАЙРНЫ ДЭРГЭД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙД ТОГЛООМ ХУДАЛДАН АВАХ, СУУРИЛУУЛАХ, ЗАСВАРЛАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2607 сар

ГЭР ОРОНГҮЙ ИРГЭН ТҮҮНИЙ ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙН АМЬДРАХ ИТГЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, НИЙГЭМШҮҮЛЭХ, БИЧИГ БАРИМТЖУУЛАХ, ТҮР ХОНОГЛОХ БАЙРАНД БАЙРШУУЛАХ ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2906 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО НҮХТИЙН 30 ДУГААР ГУДАМЖ ЦАГДААГИЙН 2 ДУГААР ХЭЛТСИЙН ЗҮҮН ХОЙД ХЭСЭГТ АХМАДЫН ТӨВИЙН ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТИЙН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2106 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛЖ 2 ШИРХЭГ БАГА ОВРЫН АЧААНЫ МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2006 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6-Р ХОРОО 30-Р ГУДАМЖ ЦАГДААГИЙН 2-Р ХЭЛТСИЙН ЗҮҮН ХОЙД ХЭСЭГТ АХМАДЫН ТӨВИЙН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1406 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, 8-Р БАЙРНЫ ГАДНАХ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ ЗАСАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

406 сар

Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хороо Нүхтийн 30 дугаар гудамж цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн зүүн хойд хэсэгт ахмадын төвийн засвар тохижилтийн ажил

2505 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15-Р СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ ШАЛ, ХАНА, ТААЗ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2105 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 28 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫГ БУУЛГАЖ ШИНЭЭР 240 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГ БАРИХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1705 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, 8-Р БАЙРНЫ ГАДНАХ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ ЗАСАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2504 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО, НҮХТИЙН НИЙТ 32 ГУДАМЖНУУДЫН ЗАМЫГ ТЭГШЛЭХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2304 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15-Р СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ ШАЛ, ХАНА, ТААЗ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2304 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРОО БУЯНТ УХААГИЙН 24 БУЮУ СОНСГОЛОНГИЙН ГҮҮРНИЙ БАРУУН ТАЛД БАЙРЛАЛТАЙ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙД ШААРДЛАГТАЙ ТОГЛООМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2304 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЯАРМАГ САЛБАРЫН КАБИНЕТ ТОХИЖУУЛАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2304 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО, ТЭРМЭСТИЙ ӨРХИЙН ЭМНЭЛГИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1204 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, 8-Р БАЙРНЫ ГАДНАХ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ ЗАСАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

504 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО, НҮХТИЙН НИЙТ 32 ГУДАМЖНУУДЫН ЗАМЫГ ТЭГШЛЭХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2203 сар

ХҮНСНИЙ ЭРХИЙН БИЧГЭЭР ИРГЭДЭД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ДЭЛГҮҮРИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

812 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 16 ХОРООНЫ БАЙРНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ НЭГДСЭН СИСТЕМ БИЙ БОЛГОХ ГАДНА ХЯНАЛТЫН КАМЕР ДАГАЛДАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2809 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1, 15 ДУГААР ХОРООДЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХОТХОН, ХОРООЛОЛ ДУНДАХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙНУУДЫН ТОХИЖИЛТЫН /АНХААРУУЛАХ САМБАР, САНДАЛ/ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2108 сар

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо МИАТ ХК-ны спорт заалны уулзвараас хойш 34 дүгээр байрны баруун тал, Нисэхийн 3 дугаар гудамжны 342 дугаар худаг хүртэлх шороон замыг сайжруулах , ХУД 2017/НТ-А/338-1 дугаартай тендерийн нээлт боллоо.

2108 сар

Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ-ын хог хаягдлыг зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгалын зардлаас санхүүжих Хан-уул дүүргийн 10-р хороо морингийн даваанд байрлах өөрийн эзэмшлийн 2 га газарт бетон хийцтэй хашаа хийх ажил, ХУД2017/ТҮТ-05 дугаартай цахим тендерийн нээлт 2017.08.21-ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

1708 сар

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Хан-уул дүүргийн 35 дугаар цэцэрлэгийн стандатр хүүхдийн тоглоомын талбай шинээр байгуулах ажил, ХУД2017/ДТ-12-2-5А дугаартай тендерийн нээлт 2017.08.17-ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

1708 сар

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Хан-уул дүүргийн 12 дугаар хороо хүүхэд, залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил, ХУД2017/НТХ-422-2-8 дугаартай тендерийн нээлт 2017.08.17-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

1708 сар

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Хан-уул дүүргийн 2дугаар хороо 19 дүгээр хорооллын үйлчилгээний төвийн зүүн талын 21 дүгээр байрны урд ахмад настнуудын амарч нарлах, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил, ХУД2017/НТХ-422-2-7 дугаартай тендерийн нээлт 2017.08.17-ны өдрийн 09 цаг 30 минутанд Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

1708 сар

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих “Хан-Уул дүүргийн 243 дугаар цэцэрлэгийн стандарт хүүхдийн тоглоомын талбай шинээр байгуулах ажил”, ХУД 2017/ ДТ-12-2-5Б дугаартай тендерийн нээлт 2017.08.17-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо. Оролцогчид дараах байдлаар үнийн санал ирүүлсэн байна.

1108 сар

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо МИАТ ХК-ны спорт заалны уулзвараас хойш 34 дүгээр байрны баруун тал, Нисэхийн 3 дугаар гудамжны 342 дугаар худаг хүртэлх шороон замыг сайжруулах , ХУД 2017/НТ-А/338-1 дугаартай тендерийн нээлт

1108 сар

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо 63а байрны явган зам, авто зам барих, засварлах ажил ,ХУД 2017/НТ-А/338-2 дугаартай тендерийн нээлт

1108 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРООНЫ РАПИД ХАРШ ХОРООЛОЛ ДАХЬ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ, САНДАЛ, САРАВЧНЫ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

408 сар

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Хан-уул дүүргийн 12 дугаар хороо хүүхэд, залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил, ХУД2017/НТХ-422-2-8 дугаартай тендерийн нээлт 2017.08.04-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

408 сар

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Хан-уул дүүргийн 2дугаар хороо 19 дүгээр хорооллын үйлчилгээний төвийн зүүн талын 21 дүгээр байрны урд ахмад настнуудын амарч нарлах, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил, ХУД2017/НТХ-422-2-7 дугаартай тендерийн нээлт 2017.08.04-ны өдрийн 09 цаг 30 минутанд Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

2707 сар

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, 72 дугаар цэцэрлэгийн гадна фасад, барилгын засварын ажил, ХУД2017/НТ-А/420-3 дугаартай тендерийн нээлт 2017.07.27-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо. Оролцогчид дараах байдлаар үнийн санал ирүүлсэн байна.

2607 сар

Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо гэрэлтүүлгийн ажил ХУД 2017/ДТ-11-2/1 дугаартай тендерийн нээлт 2017.07.26-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

2507 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ, 4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ 145 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2007 сар

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны Амин тус өрхийн эрүүл мэндийн төвийн гадна шугам сүлжээний засварын ажил ХУД 2017/ДТ-12/2-1 дугаартай тендерийн нээлт 2017.07.20-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

1707 сар

Хан-Уул дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний төвийн хог тээврийн автомашинуудад хэрэглэгдэх шатахуун нийлүүлэх ХУД2017/ТҮТ-04 дугаартай тендерийн нээлт 2017.07.17-ны өдрийн 11 цаг 30 минутад Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

2706 сар

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо гэрэлтүүлгийн ажил ХУД 2017/ДТ-11-2/2 дугаартай тендерийн нээлт 2017.06.27-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

205 сар

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих “Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороонд 2 ширхэг худаг гаргах ажил”, ХУД 2017/ДТ-11/2-3 дугаартай тендерийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж 2017.05.02-ны өдрийн 09 цаг 00 минут хүртэл хүлээж авсан боловч тендер шалгаруулалтанд компани оролцоогүй байна.

205 сар

2017.05.02-ний өдрийн 09 цаг 20 минутад дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх төв байрны 902 тоотод боллоо. Оролцогчид дараах байдлаар үнийн санал ирүүлсэн байна.

2303 сар

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны 46 дугаар цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих ажил, ХУД 2017/ДОНХС-11/3-1 дугаартай цахим тендерийн нээлт 2017.03.23-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх төв байрны 902 тоотод боллоо. Оролцогчид дараах байдлаар үнийн санал ирүүлсэн байна. Үүнд:

2001 сар

Хан-Уул дүүргийн 230 дугаар цэцэрлэгийн гадна талбайд тоглоом нийлүүлэх ХУД 2017/ДТХ-11/2-2 дугаартай тендерийн нээлт 2017.01.20-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

630
0
30338
6304962

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc