Үр дүн

2905 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ, ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

1505 сар

ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛЖ 2 ШИРХЭГ БАГА ОВРЫН АЧААНЫ АВТОМАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

903 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУУЧИН ОРОН СУУЦНЫ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ, ХУД2020/ДТХ-04-37 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

603 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АХМАДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВЧ ТОХИЖУУЛАХ /17 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ, ХУД2020/ДТХ-04-46 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

303 сар

НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ХҮҮХДИЙН ТАСГИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГА ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1702 сар

НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ХҮҮХДИЙН ТАСГИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГАД ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

3001 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙГ ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ХАНГАХ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

2512 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1, 15 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ ХОТХОН ДУНДАХ ЗАМ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

2012 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХОРООНЫ БАРИЛГЫГ ТӨВЛӨРСӨН ЦЭВЭР УСНЫ СИСТЕМД ХОЛБОХ АЖИЛ, ХУД2019/НХТБЗ-03 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2012 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6, 7 ДУГААР ХОРООНЫ ГОЛЫН ЗАСМАЛ ЗАМЫН ГАДАРГЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ТАТАХ АЖИЛ ХУД2019/ДТХ-06-26 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1912 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН 15, 17, 19, 20, 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ШИНЭ БАЙРАНД ОРСОН 3 ДУГААР ХОРООГ ШИЛЭН КАБЕЛЬД ХОЛБОХОД ШААРДЛАГАТАЙ КАБЕЛЬ, ТОНОГ, ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2811 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ӨВЛИЙН ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2811 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ ЯАРМАГ ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛ БАРИХ АЖИЛ

2511 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

2111 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН 15, 17, 19, 20, 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ШИНЭ БАЙРАНД ОРСОН 3 ДУГААР ХОРООГ ШИЛЭН КАБЕЛЬД ХОЛБОХОД ШААРДЛАГАТАЙ КАБЕЛЬ, ТОНОГ, ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2011 сар

19 ДҮГЭЭР ХОРООЛЛЫН 32, 33 ДУГААР БАЙРНЫ ДУНД АХМАДЫН ИЖ БҮРЭН ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ ХУД2019/НХТБЗ-05 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1311 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН 15, 17, 19, 20, 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ШИНЭ БАЙРАНД ОРСОН 3 ДУГААР ХОРООГ ШИЛЭН КАБЕЛЬД ХОЛБОХОД ШААРДЛАГАТАЙ КАБЕЛЬ, ТОНОГ, ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ХУД2019/НТ-681-А/349 ДУГААРТАЙ ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

711 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ӨВЛИЙН ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

711 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 5, 6 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭР, 41 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН УРД ТАЛБАЙН ГАДНА ТАЛД ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН БАЙГУУЛАХ АЖИЛ /ХУД2019/УТ-188-05 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

711 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ГҮҮРЭН ГАРЦ БАРИХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

611 сар

“ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 17, 18, 19, 20, 21 ДҮГЭЭР ХОРООДОД ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ” ХУД2019/НТ-681-А313 ДУГААРТАЙ ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

511 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРООНД АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА БАРИХ АЖИЛ

511 сар

TҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ, ЗАЙСАН ОРЧМЫН ХОТХОНУУДЫН УСАН ХАНГАМЖИЙН ТӨВЛӨРСӨН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

3110 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГУДАМЖНЫ ТОХИЖИЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2210 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ЖИШИГ ГУДАМЖ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2019/НОНХС-624-01 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2210 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /10, 13, 14, 15/, ХУД2019/ДТХ-06-09 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2210 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /1, 2, 15/, ХУД2019/ДТХ-06-07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2110 сар

УСАН СПОРТ СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ, ХУД 2019/ЗҮ-А/293-01 ДУГААРТАЙ ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2110 сар

ЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

1410 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМЖШЛИЙН ТАЛБАЙГ ХАШААЖУУЛАХ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ХИЙХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1010 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ОРШУУЛГЫН ГАЗРЫН ХАШААГ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ, ХУД2019/НОНХС-132-02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2709 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /4, 5, 6, 7, 8/ АЖЛЫН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2609 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТОХИЛОГ ОРЧИН, АМЬДРАХ НӨХЦЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ

2609 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТОХИЛОГ ОРЧИН, АМЬДРАХ НӨХЦЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ

2309 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГУДАМЖНЫ ТОХИЖИЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1809 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1609 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 67 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ, 115 ДУГААР СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

909 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО 3, 4 ДҮГЭЭР ОРОН СУУЦЫН БАЙРУУДЫН ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА ХИЙХ АЖЛЫН ҮР ДҮН ГАРЛАА

909 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРОО НИЙТИЙН ЭЗЭМЖШЛИЙН ТАЛБАЙГ ХАШААЖУУЛАХ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ХИЙХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

909 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 5, 6 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭР, 41 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН УРД ТАЛБАЙН ГАДНА ТАЛД ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН БАЙГУУЛАХ АЖИЛ

909 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ГҮҮРЭН ГАРЦ БАРИХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

609 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 60 ДУГААР СУРГУУЛИЙН СПОРТ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2019/УТ-188-02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

209 сар

“ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС-НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ” ХУД 2019/АБНТБТ-01-01 ДУГААРТАЙ ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2608 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИТ СУРГУУЛИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СКҮҮЛ АЛЕРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, ХУД2019/УТ-188-06 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

708 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /4, 5, 6, 7, 8/ АЖЛЫН ҮР ДҮН ГАРЛАА

708 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /10, 13, 14, 16/ АЖЛЫН ҮР ДҮН ГАРЛАА

708 сар

ХОРООДЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИЖИЛТ, ХАЯГЖУУЛАЛТ, ГАДНА ФАСАДНЫ ДИЗАЙНЫГ НЭГДСЭН НЭГ СТАНДАРТТАЙ БОЛГОХ /1, 2, 15/ АЖЛЫН ҮР ДҮН ГАРЛАА

508 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 63 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ХҮҮХЭД ЗӨӨВРИЙН АВТОБУСНЫ ГРАЖ ӨРГӨТГӨЛ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, ХУД 2019/ДТХ-06-15 ДУГААРТАЙ ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

208 сар

АН-УУЛ ДҮҮРГИЙН УСАН САН /ЗӨӨВРИЙН/, ГҮНИЙ ХУДАГ ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ, ХУД 2019/ДТХ-10-20 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

108 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ШИНЭЭР ТАВИХ, ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

3007 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН КАМЕР НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУД2019/ ДОНХС-06-03 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2307 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3, 4, 10, 11, 12, 16 ДУГААР ХОРООДЫН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ, ХУД2019/ ОНХС-06-03 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

907 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 32 ДУГААР СУРГУУЛИЙН УРЛАГ ЗААЛАНД САНДАЛ АВАХ, ХӨЛ БӨМБӨГ, САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ

107 сар

АХМАД НАСТАНД ӨДРИЙН ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2806 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 60 ДУГААР СУРГУУЛИЙН СПОРТ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2019/УТ-188-02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2406 сар

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны явган хүний зам, гүүрэн гарц барих ажлын тендер хүчингүй болгосныг мэдэгдэж байна.

706 сар

ГЭР ОРОНГҮЙ ИРГЭН ТҮҮНИЙ ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙН АМЬДРАХ ИТГЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, НИЙГЭМШҮҮЛЭХ, БИЧИГ БАРИМТЖУУЛАХ, ТҮР ХОНОГЛОХ БАЙРАНД БАЙРШУУЛАХ ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУД2019/НОНТХ-206-2

406 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД КОМПЬЮТЕР, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /ХУД2019/ДТХ-01-01/ ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2205 сар

ИРГЭДЭЭС ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ МОБАЙЛ АППЛИКЕЙШН ХИЙХ /ХУД2019/ДТХ-01-02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

605 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1704 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШААРДЛАГАТАЙ /МЭДЭЭЛЭЛ/ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /ХУД2019/ДТХ-01-03/-ЫН ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2803 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1402 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ НИСЭХ ЯАРМАГТ 4 УЛИРЛЫН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1701 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН ХОГ ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИНД ХЭРЭГЛЭХ ШАТАХУУН НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ҮР ДҮН ГАРЛАА

401 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 114 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН 320 СУУДАЛТАЙ БАРИЛГЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ, ХУД2018/НТ-209-01 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2412 сар

Хан-Уул дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн үйлчилгээг хурдан Шуурхай хүргэх зорилгоор автомашин нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн үр дүн гарлаа

2012 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН АЖИЛЧДЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛЖ 120 ХОС ГУТАЛ НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

1912 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10, 12, 13, 14 ДҮГЭЭР ХОРООДЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ШИНЭЭР АВТОБУСНЫ БУУДАЛ БАРИХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2911 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ ЖАРГАЛАНТЫН 17 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ БАЙРЛАХ ЭВДЭРЧ МУУДСАН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2811 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРОО 6-Р ХЭСЭГ БАРИЛГЫН ГУДАМЖ, ТАКСИНЫ ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2018/ОНХС-10-14 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2811 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ, 11, 15 ДУГААР ХОРООНЫ НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ БАЙРНУУДЫН ДУЛААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ, ХУД2018/УТ-323-01 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

611 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 128,5 ТН ДАВС НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

111 сар

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо нийтийн эзэмшлийн зам талбайд гүний худаг гаргах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын үр дүн гарлаа

3010 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ ЖАРГАЛАНТЫН 17-Р ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ БАЙРЛАХ ЭВДЭРЧ МУУДСАН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2910 сар

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүрэгт Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ухаалаг худгийн барилга, тоног төхөөрөмж хийх ажлын үр дүн гарлаа

2510 сар

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нисэх Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил: ХУД2018/ДТ-02-13 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2410 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН ХОГ ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИНД ХЭРЭГЛЭХ ШАТАХУУН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

110 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО НИЙТЙИН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ, ХУД2018/ОНХС-35 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2509 сар

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо 18, 21, 22 дугаар байрны гадна талбай, Төрийн банкны байрны хажуугийн явган хүний зам засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үр дүн гарлаа

2409 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРОО, СОНСГОЛОНГИЙН 1-Р ГУДАМЖНЫ УРД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1309 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРОО, 32 СУРГУУЛЛЬД ЭКО АНГИ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2708 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН, 4, 5, 6, 7, 8 ДУГААР ХОРООДОД ГУДАМЖ, ТАЛБАЙГ КАМЕРЖУУЛАХ АЖЛЫН /ХУД2018/УТ-350-1/ ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2708 сар

ГЭР ОРОНГҮЙ ИРГЭН ТҮҮНИЙ ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙН АМЬДРАХ ИТГЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, НИЙГЭМШҮҮЛЭХ, БИЧИГ БАРИМТЖУУЛАХ, ТҮР ХОНОГЛОХ БАЙРАНД БАЙРШУУЛАХ ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН БОЛЛОО

2408 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 114 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН 320 СУУДАЛТАЙ БАРИЛГЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ, ХУД2018/НТ-209-01 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1508 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, 19-Р БАЙРНЫ ДЭРГЭД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙД ТОГЛООМ ХУДАЛДАН АВАХ, СУУРИЛУУЛАХ, ЗАСВАРЛАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

1008 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРООНЫ 1 ДҮГЭЭР ХЭСГИЙН 2, 5 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ, ХУД2018/НОНХ-357 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1008 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛЖ 2 ШИРХЭГ БАГА ОВРЫН АЧААНЫ МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУД2018/ТҮТ-05-33 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2607 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРООНЫ 1 ДҮГЭЭР ХЭСГИЙН 2, 5 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ, ХУД2018/НОНХ-357 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1907 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6-Р ХОРОО НҮХТИЙН 30-Р ГУДАМЖ ЦАГДААГИЙН 2-Р ХЭЛТСИЙН ЗҮҮН ХОЙД ХЭСЭГТ АХМАДЫН ТӨВИЙН ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ / ХУД2018/ДОНТ-А-10-8 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1907 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛЖ 2 ШИРХЭГ БАГА ОВРЫН АЧААНЫ МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1807 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО 26 ДУААР СУРГУУЛИЙН ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖИЛ,ХУД2018/НТ-А-199-2/ ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1607 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, 8 ДУГААР БАЙРНЫ ГАДНАХ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ ЗАСАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

407 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15-Р СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ ШАЛ, ХАНА, ТААЗ ЗАСВАРЫН АЖИЛ / ХУД 2018/ДХ-02-4 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

207 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15-Р СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ ШАЛ, ХАНА, ТААЗ ЗАСВАРЫН АЖИЛ / ХУД 2018/ДХ-02-4 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2506 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРООНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ҮҮДНИЙ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2206 сар

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 28 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫГ БУУЛГАЖ ШИНЭЭР 240 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГ БАРИХ АЖИЛ

406 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРОО БУЯНТ УХААГИЙН 24 БУЮУ СОНСГОЛОНГИЙН ГҮҮРНИЙ БАРУУН ТАЛД БАЙРЛАЛТАЙ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙД ШААРДЛАГТАЙ ТОГЛООМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

406 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6-Р ХОРОО 30-Р ГУДАМЖ ЦАГДААГИЙН 2-Р ХЭЛТСИЙН ЗҮҮН ХОЙД ХЭСЭГТ АХМАДЫН ТӨВИЙН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

3105 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, 8 ДУГААР БАЙРНЫ ГАДНАХ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ ЗАСАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2305 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЯАРМАГ САЛБАРЫН КАБИНЕТ ТОХИЖУУЛАХ АЖЛЫН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2205 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО ТЭРМЭСТИЙ ӨРХИЙН ЭМНЭЛГИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2205 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО, ТЭРМЭСТИЙ ӨРХИЙН ЭМНЭЛГИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

705 сар

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо Дэнжийн 2, Сонсголонгийн 5 дугаар гудамжнуудыг жишиг гудамж болгон засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үр дүн

305 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО, НҮХТИЙН НИЙТ 32 ГУДАМЖНУУДЫН ДУНДАХ ЗАМЫГ ТЭГШЛЭХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2704 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ҮҮДНИЙ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2304 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, 8 ДУГААР БАЙРНЫ ГАДНАХ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ ЗАСАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

702 сар

Хан-Уул дүүргийн Өвөлжилт, хаваржилтан зориулан нөөц бүрдүүлэх зорилгоор өвс нийлүүлэх ажил ХУД2018/ЗДТГ-Ө-1/ дугаартай тендерийн үр дүн гарлаа.

1001 сар

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар үйлчилгээний ажил, ХУД2017/НТХ-53-2 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1001 сар

Хан-Уул дүүргийн 16 хорооны байрны аюулгүй байдлыг хамгаалах, нэгдсэн систем бий болгох гадна хяналтын камер, дагалдах тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил / ХУД 2017/ЗДТГТ-К-16 / дугаартай тендерийн үр дүн гарлаа

412 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 60 ДУГААР СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ ШАЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, ХУД2017/ХХТҮ-13-7 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

511 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1, 15 ДУГААР ХОРООДЫН НУТАГ ДЭВСРИЙН ХОТХОН, ХОРООЛОЛ, ДУНДАХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙНУУДЫН ТОХИЖИЛТ /АНХААРУУРАЛХ САМБАР, САНДАЛ/ АЖИЛ, ХУД2017/НТ-338-1-1 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

3110 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН АЖИЛЧДЫН ӨВЛИЙН ДУЛААН ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ, ХУД2017/ӨБ-ТҮТ-10 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

410 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ 73 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ, ХУД2017/НҮБ-73 ДУГААРТАЙ ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1809 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО 19 ХОРООЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ЗҮҮН ТАЛЫН 21 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ УРД АХМАД НАСТНУУДЫН АМАРЧ НАРЛАХ, ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2017/НТХ-422-2-7 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1309 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО 134 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АВТО ЗОГСООЛЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ, ХУД 2017/НТ-А/338-8 АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

1309 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15 ХОРООНЫ РАПИД ХАРШ ХОРООЛОЛ ДАХЬ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ, САНДАЛ, САРАВЧНЫ АЖИЛ, ХУД2017/НОНХСХ-338-2 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1309 сар

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар хэсгийн 54А,54Б байрны гадна талбайн тохижилтын ажлын, ХУД 2017/НТ-А/403-2 дугаартай тендерийн үр дүн гарлаа.

1209 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 243 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СТАНДАРТ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2017/ДТ-12-2-5Б ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

809 сар

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо МИАТ ХК-ны спорт заалны уулзвараас хойш 34 дүгээр байрны баруун тал, Нисэхийн 3 дугаар гудамжны 342 дугаар худаг хүртэлх шороон замыг сайжруулах , ХУД 2017/НТ-А/338-1 дугаартай тендерийн үр дүн гарлаа.

709 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 35 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СТАНДАРТ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2017/ДТ-12-2-5А ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

709 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙНЗАМ ТАЛБАЙГ ЦАРДМАЛЖУУЛАХ, ЧУЛУУН ХУЧИЛТ ХИЙХ АЖИЛ, ХУД2017/ДТ-11-2-Ш4 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

509 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРОО ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ӨНДӨР НАСТНУУД ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БҮХИЙ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2017/НТХ-422-2-8 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

3108 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН “ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ БАЙР”-НЫ 7 ДАВХРЫН ХУРЛЫН ТАНХИМ, 710, 711 ТООТ ӨРӨӨНҮҮДИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ, ХУД2017/ЗДТГ-4-2-1 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2308 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ, ХУД2017/ДТ-11-2/4 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

1708 сар

ХУД, 3 ДУГААР ХОРОО, ДҮҮРГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ЗАМААС ХОЙШ ЧИНГИСИЙН ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ РҮҮ ХОЛБОГДОХ НЭГЭГНЭЭ ШИНЭ ЗАМЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

1108 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО, ТУУЛ ТОСГОНЫ ЭМНЭЛЭГИЙН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ, ХУД2017/НТ-А/403-1 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

908 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРОО ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ӨНДӨР НАСТНУУД ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БҮХИЙ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2017/НТХ-422-2-8 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

908 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО 19 ХОРООЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ЗҮҮН ТАЛЫН 21 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ УРД АХМАД НАСТНУУДЫН АМАРЧ НАРЛАХ, ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ, ХУД2017/НТХ-422-2-7 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

708 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ХОГ ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИНУУДАД ХЭРЭГЛЭГДЭХ ШАТАХУУН НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУД2017/ТҮТ-04 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

408 сар

Хан-Уул дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний төвийн ажлын албан хэрэгцээнд 1 ширхэг суудлын автомашин нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үр дүн гарлаа.

2707 сар

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ АМИНТУС ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ГАДНА ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

1505 сар

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих “Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороонд 2 ширхэг худаг гаргах ажил”, ХУД 2017/ДТ-11/2-3 дугаартай тендерийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 30.4.3-ийн дагуу шууд гэрээ байгуулан ажиллах зөвлөмж хүргүүлэв.

2504 сар

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 30.1 дүгээр зүйлийн 30.1.1. дэх заалтыг үндэслэн бүх тендерээс татгалзсан болно.

2903 сар

ХҮНСНИЙ ЭРХИЙН БИЧГЭЭР ИРГЭДЭД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ДЭЛГҮҮРИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1232
0
30940
6305564

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc