Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар зөрчилгүй дүгнэгдлээ


Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь 2018 оны Санхүүгийн тайланг Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж Сангийн сайдын батласан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн зөв, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул Нийслэл дэх Төрийн Аудитын Газраас зөрчилгүй санал дүгнэлт авлаа.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

5127
16261
16125
6290749

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc